Kvalitetskriterier for brukte bildeler

Vedtatt på landsmøte i NBF 18/3-1995, endretpå landsmøte i NBF 17/4-2009:

Eksempel:A14, A35 osv (kombiner bokstav med ett eller max to siffer)

NB: Deler som ikke inngår i gruppene skal ikke gis kvalitetsbenevnelse (f.eks elektronikk)

Motorer/gearkasser og andre bevegelige komponenter

 • Bra tilstand, km stand i forhold til årsmodell
 • Normalt bruktdel (se anmerkninger)
 • Rep.objekt
 • Renovert
 1. Komplett (eks startmotor, dynamo, servopumpe og AC-kompressor)
 2. Motor eks all utrustning (kun motorblokk)
 3. Komplett med all utrusting og ledningsnett
 4. Prøvekjørt/testet
 5. Ikke prøvekjørt/testet

Se info (brukes alltid i tillegg til 2-5)

Karosseri og chassideler

 • Rustfri del, høy kvalitet
 • Normalt brukt del (se anmerkning)
 • Ny del (sperres for internett)

Overflate

 1. Feilfri del/ feilfri lakk,(tilpasses fargekode)
 2. Feilfri del, klar for overflatebehandling
 3. Mindre skader, ekstraarbeid(1 time)
 4. Skader, ekstraarbeid(1 time rep.tid)(kun B)
 5. Se info(brukes alltid på B)

Karosseridetaljer plast

 • Skadefri del
 • Normalt brukt del (se anmerkning)
 • Ny del (sperres for internett)
 1. Feilfri del/feilfri lakk (tilpasses fargekode)
 2. Feilfri del/klar for overflatebehandling
 3. Plastreparasjon (1 skrapskade)
 4. Større plastreparation(kun B)
 5. Se info(brukes alltid på B

Lykter/glass

 • Høy kvalitet
 • Normalt brukt del (se anmerkning)
 • Ny del (sperres for internett)
 1. Feilfri del
 2. Ripet/små steinsprut
 3. Plastreparasjon(kun B)
 4. Se info (brukes alltid på B)

Innredning

 • Pent brukt del
 • Normalt brukt del (se anmerkning)
 • Ny del (sperres for internett)
 1. Feilfri del
 2. Mindre skade (kontakt selger for info)
 3. Se info (brukes alltid på B)